Calendar of Events

    April - 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 
1  
2
*Lalitha Sahasranamam (07:00 PM)
 
3  
4
*Padha Pooja (09:00 AM)
 
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
5
*Ugadi & Gudi Padwa (09:00 AM)
 
*Panchanga Sravanam & Special Archana (07:00 PM)
 
6  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
7  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
8  
9  
10  
11  
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
12  
13
*Sri Ramanavami Celebrations (07:00 AM)
 
*Annadhan (03:00 PM)
 
*Palki Procession (07:00 PM)
 
*Sai Bhajans (08:00 PM)
 
14
*Varsha Pirappu/Baisaki (09:00 AM)
 
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
15  
16  
17  
18
*Sathyanarayana Pooja (06:45 PM)
 
19  
20  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
21  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
22
*Sankatahara Chathurthi (06:45 PM)
 
23  
24  
25  
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
26  
27  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
*Sai Bhajans (07:00 PM)
 
28  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
29  
30