Calendar of Events

    August - 2017 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
  
1
*Lalitha Sahasranamam (07:30 PM)
 
2  
3
*Padha Pooja (07:00 AM)
 
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
4  
5  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
6
*Sacharitha Reading (06:45 PM)
 
*Sathayanarayana Pooja (07:00 PM)
 
7  
8  
9  
10
*Sankatahara Chathurthi (07:00 PM)
 
11  
12
*Padha Pooja (09:30 AM)
 
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
*Annadhan (02:00 PM)
 
*Sai Bhajans (07:00 PM)
 
13  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
14
*Sri Krishna Janmastami (07:00 PM)
 
15  
16  
17  
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
18  
19  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
20  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
21
22  
23  
24
*Ganesh Chathurthi (07:00 AM)
 
*Special Ganesh Puja (07:00 PM)
 
25  
26  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
*Sai Bhajans (07:00 PM)
 
27  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
28  
29  
30  
31  
*Sai Bhajan (07:30 PM)