Calendar of Events

    March - 2020 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
2  
3
*Lalitha Sahasranamam (07:00 PM)
 
4  
5
*Padha Pooja (09:00 AM)
 
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
6  
7  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
8
*Holi Celebrations (01:00 PM)
 
*Sathyanarayana Pooja (06:45 PM)
 
9
10  
11  
12
*Sankatahara Chathurthi (06:45 PM)
 
13  
14
*Padha Pooja (09:30 AM)
 
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
*Annadhan (03:00 PM)
 
*Sai Bhajans (07:00 PM)
 
15  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
16  
17  
18  
19  
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
20  
21  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
22  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
23
24
*Ugadi & Gudi Padwa (08:00 AM)
 
*Panchanga Sravanam & Special Archana (07:00 PM)
 
25  
26  
*Sai Bhajan (07:30 PM)
 
27  
28  
*Vishnu Sahasranamam (11:00 AM)
 
*Sai Bhajans (07:00 PM)
 
29  
*Sacharitha Reading (07:00 PM)
 
30  
31